Over ons

Woord & Beeldverhaal is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker samen met mensen uit de praktijk van de William Schrikker Groep. Stichting SPZ stelde hiervoor via Kennisplein Gehandicaptensector een subsidie beschikbaar. In de periode van september 2015 tot september 2016 hebben we met zevenjongeren ervaringen opgedaan in het werken met een Woord & Beeldverhaal. Het werk met deze jongeren heeft waardevolle inzichten opgeleverd die direct bruikbaar zijn voor de praktijk. Dat heeft geleid tot prachtige processen en verhalen, die zijn uitgewerkt en beschreven in de handreiking.

Het Expertisecentrum William Schrikker draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Daar waar opvoed- en opgroeiproblemen samengaan met een beperking maakt zij kennis en expertise beschikbaar.

logo_kennisplein-met-url

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal.

spelpartners

Spelpartners ontwikkelt ondersteunde communicatiematerialen, spellen en leermiddelen voor bijzondere doelgroepen in de zorgsector, zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Voor deze en andere doelgroepen ontwikkelt en ontwerpt Spelpartners.nl communicatie-toolkits, pictogrammen,  en (educatieve-)spellen.