Home

  • het_is_van_mij_woord_en_beeldverhaal

  • genogram_ingevuld_dsc_6632_280wbv

  • top_geeltjes_cirkels_dsc_6690_338wbv

  • make promises wbv

  • uitleg_woord_en_beeldverhaal_dsc_6783_431wbv

  • huis tekenen woord en beeldverhaal

  • woord en beeldverhaal potlood

  • bespreken_woord_en_beeldverhaal_dsc_6865_513wbv

  • huis_signs_of_safety_doelen_dsc_6872_520wbv

Beeldend communiceren met jongeren met een LVB

Het doel van een Woord & Beeldverhaal is een betere ondersteuning op weg naar een succesvol leven voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die een strafbaar feit hebben gepleegd. Vanuit die drijfveer is de werkwijze ‘Woord & Beeldverhaal in de forensische zorg’ ontwikkeld. De werkwijze is onderdeel van de oplossingsgerichte benaderingswijze binnen de jeugdreclassering ‘Signs of Success’.

Het woord & Beeldverhaal is een persoonlijk verhaal, bestaande uit begrijpelijke tekst en duidelijke beelden. Het is een hulpmiddel om beeldend te communiceren met jongeren in de forensische zorg, zodat jongeren de kans krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Het Woord & Beeldverhaal kan helpen bij het stoppen met criminaliteit en het opbouwen van een succesvolle toekomst. Doordat de jongere zijn verhaal kan vertellen, kan hij grip krijgen op zijn verleden en met een nieuwe blik naar de toekomst kijken.

Op deze website wordt de handreiking van Woord & Beeldverhaal gratis aangeboden voor professionals binnen de jeugdstrafrechtketen, zoals jeugdzorgwerkers, JJI medewerkers en gedragsdeskundigen. Daarnaast worden een aantal hulpmiddelen aangeboden die het gebruik van Woord & Beeldverhaal makkelijker kunnen maken. Zo kun jij als professional direct aan de slag! Wij dagen je uit jouw ervaringen met ons te delen, je vragen aan ons te stellen en zo bij te dragen aan het verder uitbouwen van het werken met een Woord & Beeldverhaal in de forensische zorg.

Naar de tools